นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Real estate Developer คือใคร ต้องเริ่มต้นยังไง

2,958 จำนวนผู้เข้าชม

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ Real  estate Developer คือใคร

      คือนักลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากอสังหาฯเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การปรับปรุงและให้เช่าอาคารที่มีอยู่ใหม่ ไปจนถึงการซื้อที่ดินดิบมาพัฒนาและเน้นสร้างมูลค่าสูงสุด  (Highest and Best use) โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ความรู้

          1. ด้านกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติผังเมือง กฎหมายเฉพาะทางกฎหมายพัฒนาพื้นที่ โครงการเวนคืน

          2. ด้านการตลาด เช่น, การขาย , การโอน
เน้นการศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวประชากร อัตราว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย นโยบายอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน นโยบายของรัฐ และรวมไปถึงการสำรวจความต้องการและอุปทาน (Demand& Supply) ของสินค้า ศึกษาตลาดวิเคราะห์ความต้องการ

          ดูจากกลุ่มเป้าหมาย ว่าทำเลมีศักยภาพ การเดินทางสะดวกสบาย เหมาะสมที่จะทำโครงการหรือไม่ ทั้งยังต้องมีการลงพื้นที่ศึกษาเรื่องศักยภาพทำเลที่ดิน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบโครงการ การเลือกใช้สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์  และรวมบริหารงานขาย ตลอดการทำโครงการ

          3. ด้านการเงิน  ระดมทุน เพราะอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก การติดต่อประสานงานกับธนาคาร การทำรายงานวิเคราะห์ด้านการเงินรวมถึงหาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเพื่อสร้างกำไรอย่างงอกงามเพื่อสร้างโครงการให้สำเร็จ

          4. ด้านการก่อสร้าง  ที่นักพัฒนาอสังหาจะต้องควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างให้เสร็จตามเป้าหมาย ตามหลัก Time , Cost , Quality

          ในประเทศไทย หากจะยกตัวอย่างนักพัฒนาอสังหาให้เห็นภาพ ก็อาทิเช่น Ananda Development, AP Thailand (เอพี ไทยแลนด์) หรือแสนสิริ บริษัทเหล่านี้ล้วนพัฒนาอสังหาออกมาหลากหลายรูปแบบให้เราเห็น

ซึ่งประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่นักพัฒนาอสังหาเน้นพัฒนาอาจแบ่งประเภทหลักๆออกได้ 2 ประเภทดังนี้
          1.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
                    – บ้านจัดสรร
                    – อาคารชุด

          2.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
                    – โรงแรม
                    – อพาร์ตเม้นท์
                    – หอพัก
                    – โรงงาน
                    – คลังสินค้า

 วิถี Developer กระบวนการพัฒนาอสังหาฯตั้งแต่ต้นจนจบ

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy