หลักสูตรออนไลน์ คอร์สวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯ แบบมืออาชีพ

เลือกลงทุนและวิเคราะห์หุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ

หุ้นอสังหาริมทรพย์เป็นกลุ่มหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ในเงื่อนไขที่ต้องเลือกหุ้นที่ถูกตัว ถูกเวลา และลงทุนอสังหาฯ ในเวลาที่เหมาะสม โดยหุ้นกลุ่มนี้จะมีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งการรับรู้รายได้และรายจ่าย โดยหลักสูตรนี้จะสอนนักลงทุนวิเคราะห์หุ้นอสังหาจุดสำคัญในการเลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโต โดยหาข้อมูลมายืนยันกันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการประเมินราคาที่เหมาะสม

ผมเชื่อว่าความรู้จากคอร์สวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯ นี้ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์หุ้นกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปได้ไม่รู้จบ

อจ. ภัทร Labhoon

เรียนคอร์สวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯ แล้วได้อะไร

คอร์สวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯ นับเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบรู้ลึกรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อให้การลงทุนสามารถสร้างกำไรได้งอกเงย สามารถเลือกหุ้นอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมืออาชีพไม่มีพลาด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้ 

1. การเลือกลงทุนหุ้นอสังหาฯถูกตัว

 •  วิเคราะห์งบการเงินเพื่อลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์
  • โครงสร้างงบดุลของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมในธุรกิจกับงบการเงิน นักลงทุนอสังหาจะเห็นภาพของธุรกิจผ่านงบการเงินได้อย่างง่ายดาย 
  • ลักษณะเฉพาะตัวในงบการเงินของหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรม
  • ความเชื่อมโยงของ Backlog Pre-sale เงินมัดจำจากลูกค้า กับตัวเลขในงบการเงิน ให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกต้องงของข่าวสารต่าง ๆ ได้
  • การหาสินทรัพย์แฝง ค้นหาที่ดินแปลงสวนรอการพัฒนา
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนหุ้นอสังหาด้านหนี้สินของบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้สิน และโอกาสที่จะล้มละลาย
  • มองการบริหารสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัทผ่านงบกระแสเงินสด
  • วิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมรายจ่ายของบริษัท ผ่านงบกำไร-ขาดทุน

2. ลงทุนถูกเวลา

 • วงจรของหุ้นอสังหาริมทรัพย์และวงจรเศรษฐกิจ รวบรวมแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อให้นักลงทุนสามารถกำหนดจังหวะการลงทุนได้ถูกรอบทั้งหุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และสร้างเพื่อขาย
 • เทคนิคการมองโครงการที่กำลังก่อสร้างว่าพร้อมโอนโครงการได้ตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งกระทบกับการรับรู้และกำไรในอนาคต
 • เทคนิคการใช้บทวิเคราะห์หุ้นอสังหาเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบจากข่าวผู้บริหารกับงบการเงิน

3. ราคาที่เหมาะสม

 • ข้อผิดพลาดในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้แบบให้เช่า
 • การหามูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้แบบให้เช่า
 • การหามูลค่าที่เหมาะสมของกอง REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • การหามูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

4. กรณีศึกษา

 • เทคนิคการกรองหุ้นเบื้องต้น
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน

ทำไมต้องเลือกหลักสูตรวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯที่เรา

เราเป็นมืออาชีพในวิเคราะห์และการพัฒนา และได้คิดหลักสูตรวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯโดยจะได้รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐาน เสริมสร้างความรู้ในการนำไปสู่ความเข้าใจในการบริหารและตัดสินใจ สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเป็นนักวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯมืออาชีพ โดยคุณสามารถทำตามได้ทันที โดยคุณจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

สอบถามรายละเอียดคอร์สวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯ

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนคอนโดแบบ Basic สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ
หรือหากยังไม่มันใจว่าคอร์สวิเคราะห์หุ้นอสังหาจะเหมาะกับความต้องการของคุณหรือไม่ ปรึกษากับทีมงาน Future Developer Academy ได้ทางเว็บไซต์โดยตรง

สอบถามรายละเอียด“คอร์สวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนอสังหาฯ ออนไลน์” ได้ด้านล่างนี้

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy