Tag Archives: สัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง

อัพเดต สัญญาก่อสร้าง 10 ข้อควรระวัง !!

430 จำนวนผู้เข้าชมสัญญาก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญหลังจากซื้อที่ดินมาแล้วต้องการจะก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง แต่เพราะการทำงานในทุก ๆ ขั้นตอนต้องมีการตกลงและพูดคุยกัน และไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดหรือปากเปล่า แต่ต้องมีข้อความสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและมีข้อที่ควรระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับผู้รับเหมาระหว่างการก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างคืออะไร สัญญาก่อสร้าง คือ เอกสารสัญญาที่ระบุความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างเจ้าของบ้าน กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการกำหนดข้อตกลง