ความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1,605 จำนวนผู้เข้าชม

“ความเสี่ยง” ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

        การลงทุนมักมีความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นเสมอ ถึงได้มีคำพูดที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน“ การตัดสินใจทำธุรกิจหรือลงทุนอะไรบางอย่างจะต้องพบกับความเสี่ยง เราจึงอยากให้มองความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงทุกครั้งก่อนลงทุนทำธุรกิจ วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ควรเลี่ยงก่อนลงทุนอสังหา

ความเสี่ยงใหญ่ ๆ ที่ควรคำนึงถึง

ความเสี่ยงทางธุรกิจ

        มีความเกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจโดยตรง ทั้งเรื่องกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจ


ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

        อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจาก เงินของเจ้าของกับการกู้จากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญในส่วนของต้นทุนที่ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจ
 

ความเสี่ยงด้านกำลังซื้อ

        ในตอนที่เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรือเป็นช่วงขาลงในการทำธุรกิจ ทำให้คนในประเทศไม่มีกำลังซื้อและระมัดระวังการใช้จ่าย
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

        ส่วนนึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจเมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ยิ่งทำให้สภาพคล่องต่ำลง  และอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากเปลี่ยนมือได้ช้าเพราะมูลค่าค่อนข้างสูง จึงต้องรอเวลาในการตัดสินใจของลูกค้า ไหนจะเรื่องแนวคิดโครงการอีกว่าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหน

ความเสี่ยงที่ควรเลี่ยงก่อนลงทุนอสังหา

  • ความผันผวนของตลาด: ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนสูง ราคาอสังหาริมทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  • การเงินและดอกเบี้ย: การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้ทุนการลงทุนในระยะยาว การเงินอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  • ความเป็นไปได้ทางกฎหมาย: อสังหาริมทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับในการสำรวจสถานที่ การสอบทานสัญญา การขายและการเช่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทางกฎหมาย
  • การดูแลและบำรุงรักษา: อสังหาริมทรัพย์ต้องการการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การซ่อมแซม การบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
  • การตลาดและความต้องการ: ความสำเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับความต้องการและความต้องการของตลาด การเสริมสร้างและการตลาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้มีความเสี่ยงทางการตลาดและความสำเร็จในการขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง
  • ความเสี่ยงทางเทคนิค: การซื้อและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางเทคนิค เช่น ปัญหาในการสร้างสิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพ หรือปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างของอสังหาริมทรัพย์
  • ความเสี่ยงด้านกฎหมาย: กฎหมายมีอำนาจต่อการลงทุนทุกรูปแบบ ถ้าทำผิดกฎหมายก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีกฎหมายเฉพาะตัวอยู่ ซึ่งคุณต้องศึกษารายละเอียดนั้นให้ดีก่อนการลงทุน
  • ความเสี่ยงด้านประสบการณ์: หากประสบการณ์น้อย แต่อยากเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ควรศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มจากรุ่นพี่ คนรู้จัก หรือสถาบันสอนอสังหา เพราะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินทุนสูงและมีความเสี่ยง หากเจอความเสี่ยงแล้วแก้ไขไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงและอาจจะหมดตัว
  • ปัจจัยภายนอก: ปัจจัยภายนอกเช่น สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการเงิน และความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติอาจส่งผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

        สรุป ก่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะความเสี่ยงรอบด้านที่อาจเกิดขึ้นจากตัวคุณเอง แม้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างผลกำไรให้คุณอย่างมหาศาลในระยะยาว แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy