หลักสูตร คอร์สลงทุนที่ดิน เก็งกำไรที่ดิน

สถาบันสอนการลงทุน โดยนักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพ คอร์สเรียนอสังหา

การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือ หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543) เพื่อทำหน้าที่บริหารและดูแลโครงการหมู่บ้านจัดสรร ต่อจากเจ้าของโครงการ โดยมีสมาชิกเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการทุกคน การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายในการจัดการที่ดินและทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนในระดับบ้านหรือชุมชนเล็กๆ โดยมักจะเป็นการก่อตั้งองค์กรที่เป็นมิตรกับสมาชิกของชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนนั้นๆ

นิติบุคคลบ้านจัดสรรมักจะมีลักษณะเป็นองค์กรที่เป็นพันธมิตร หรืออาจเป็นกลุ่มอาสาสมัคร โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั้น การก่อตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรมักเกิดจากความต้องการในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของชุมชน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอาจมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดสรรที่ดินสำหรับการเพาะปลูก การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ เป็นต้น

FDA (เอฟด้า) สถาบันสอนอสังหาริมทรัพย์

การันตี…เรียนแล้วทำได้จริง

ค่าเรียนหลักพัน แต่ผลลัพธ์หลักล้าน

FDA เอฟด้า คอร์สอบรมอสังหา (สอนสด)

คอร์สสอนสด
หลักสูตรจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรมักมีขั้นตอนที่คล้ายกับการก่อตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ เช่น การเสนอแผนการดำเนินงาน การเลือกตั้งคณะกรรมการ และการลงทะเบียนตามกฎหมายท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในระยะยาว

หัวข้อ/หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล

  • ให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543,แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558
  • ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ปี พ.ศ. 2559 ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด)
  • ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติ การบริหาร การควบ และ การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
  • ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/พร้อมการส่งมอบฯ
  • ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งในงานสัมมนา

จองคอร์สเรียนอสังหาฯ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy

บรรยากาศการเรียน

สาระน่ารู้
คำถามที่ถูกพบบ่อย (Q&A)

อาชีพวัดกันที่ทักษะ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาคะ

ผู้ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะ เพราะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนสำเร็จ

กรณีมีคำถามจากเนื้อหาการเรียนสามารถ สอบถามได้ ตอบกลับภายใน 24 ชม.ค่ะ แต่ปกติ ไม่ถึง ชม. คุณแพรรินทร์ก็ตอบแล้ว

ผู้เรียนที่สมัครลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ ทางเราจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ พร้อมยังแถมไฟล์เอกสารต่างที่นักพัฒนาอสังหาทุกคนต้องรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งในงานสัมมนา

จองคอร์สเรียนอสังหาฯ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy

สถาบันสอนการลงทุน โดยนักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพ คอร์สเรียนอสังหา