รู้ไหมว่า BOQ นั้นมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยในงานก่อสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน

2,024 จำนวนผู้เข้าชม

จะสร้างบ้านทั้งที่ รู้หรือไม่ว่า BOQ  คืออะไร

          รู้ไหมว่า BOQ นั้นมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยในงานก่อสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน เพราะผู้ว่าจ้างที่เป็นเจ้าของบ้านถ้าไม่ใช่ช่างที่ชำนาญงานจริง ๆ หรือบุคคลที่ถูกว่าจ้างให้มาควบคุมงานก่อสร้าง จะไม่มีทางรู้เลยว่ารายละเอียดของวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้สร้างบ้าน ค่าแรง และปริมาณการทำงาน มีรายละเอียดอะไรบ้าง สิ่งที่จะบอกรายละเอียดเหล่านั้นได้คือ BOQ นั่นเอง


          วันนี้เรามาทำความรู้จักกันว่าเจ้า “บีโอคิว” คืออะไรมีประโยชน์ มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจของเจ้าของงาน

          BOQ หรือ Bill of Quantities คือเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ทั้งจากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมระบบ ใช้เป็นราคากลางในการเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาแต่ละเจ้า รวมไปถึงเป็นราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างทั้งโครงการ และสามารถใช้คุมงบประมาณในการก่อสร้างได้ เพราะใน BOQ จะระบุสเปคอย่างครบถ้วนเช่น ระบุ ยี่ห้อ สี รุ่น ปริมาณ และราคาสินค้า สามารถอ้างอิงราคางานเพิ่ม-ลดนอกเหนือจากแบบได้ และเรายังสามารถใช้ BOQ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ว่าใช้วัสดุและปริมาณที่ตรงตามคุณสมบัติในสัญญาการก่อสร้างหรือไม่ โดยปกติสถาปนิกจะเป็นผู้จัดทำ BOQ ซึ่งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจ้าง แต่ถ้าหากไม่มีระบุไว้ในสัญญา เราควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้จัดทำ โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง

BOQ สำคัญอย่างไร
          –   ใช้ BOQ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้
          –   ใช้หาช่างรับเหมา


          เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง หรือ ถอดแบบ BOQ เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อใช้หาช่างรับเหมา เพราะใบ BOQ เป็นการใช้ราคากลางในการเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาแต่ละเจ้า รวมไปถึงเป็นราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างทั้งโครงการและสามารถคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้


          –   ใช้ BOQ ในการตรวจงานและมาตรฐานวัสดุได้
BOQ สามารถควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ทั้งโครงการ เพราะ การถอดแบบBOQ จะระบุสเปคอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ รุ่น ยี่ห้อ สี ปริมาณ ตีออกมาเป็นราคาให้เห็นอย่างชัดเจน เป็นเอกสารสามารถใช้อ้างอิงได้ ทำให้รู้ราคางานเพิ่ม – ลดนอกเหนือจากแบบได้

          หมวดหมู่ของ BOQ โดยปกติแล้ว BOQ มีหมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกัน แต่รายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามการก่อสร้างของตึกนั้น ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

          หมวดงานโครงสร้าง แสดงรายละเอียดและปริมาณของงานโครงสร้างทั้งหมด เช่น
·    งานดิน
·    งานเสาเข็มและฐานราก
·   งานคอนกรีตและแบบหล่อ
·   งานเหล็กเสริม
·   งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป
·  งานเหล็กรูปพรรณ


หมวดงานสถาปัตย์
·  งานหลังคาและวัสดุหลังคา
·  งานผนังก่อและฉาบ
·   งานฝ้าเพดาน
·  งานผิวตกแต่งพื้นและผนัง
·  งานสุขภัณฑ์
· งานประตูหน้าต่าง
· งานสี
·  งานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ


หมวดงานระบบ
·  งานไฟฟ้า
·   งานประปา
·    งานสุขาภิบาลและระบายน้ำ


ประโยชน์ของ BOQ
          ข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานเปลี่ยนแปลง (งานเพิ่ม-ลด) ในการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้น หากมีงานเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะงานเพิ่มหรืองานลด เราสามารถใช้ปริมาณและราคาต่อหน่วยใน BOQ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณปริมาณและราคางานเพิ่ม – ลดที่เหมาะสมได้

          ช่วยวางแผนและบริหารงานจัดซื้อ เราสามารถใช้ข้อมูลปริมาณวัสดุใน BOQ ประกอบกับข้อมูลจากแผนงานก่อสร้างหลัก เพื่อวางแผนและบริหารงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการนั้นๆ ในกรณีที่เจ้าของโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วน หรือในทางเดียวกันสามารถใช้ข้อมูลข้างต้นในการประเมินวัสดุที่เข้าหน้างานของผู้รับเหมาได้เช่นกัน

          ราคากลางประกอบการตัดสินใจในการเลือก เมื่อเรามีแบบก่อสร้างและทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้เราสามารถหาผู้รับเหมามาก่อสร้างไปด้วยได้  โดยต้องเตรียม BOQ เอาไว้   เพื่อใช้ในการประกวดราคาหาผู้รับเหมา  ซึ่งเมื่อได้ผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประกวดราคาที่ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในด้านต่างๆ แล้ว BOQ จะเป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของโครงการจะใช้เปรียบเทียบราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาแต่ละรายที่เข้าร่วมการประกวดราคา โดยผู้รับเหมาจะได้รับ Blank BOQ ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับ “บีโอคิว” เพียงแต่จะเว้นว่างในช่องราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ กำไร และภาษีไว้สำหรับให้ผู้รับเหมากรอกเองเพื่อให้ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมาเป็นมาตรฐานเดียวกับข้อมูลราคากลางที่มีอยู่

          เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ นอกจากจะใช้เป็นสื่อในการหาราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างแล้ว “บีโอคิว” เองยังเป็นเอกสารที่จำเป็นในการประกอบเพื่อการพิจารณาทางสินเชื่อจากธนาคารอีกด้วย

          เป็นข้อมูลตรวจสอบงานที่ก่อสร้างจริง ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบงานที่ก่อสร้างจริงให้เป็นไปตามคุณสมบัติและจำนวนที่ระบุไว้ในแบบ/สัญญาการก่อสร้าง เนื่องจากข้อมูลใน BOQ ได้ถูกคิดมาจากแบบก่อสร้างและ Specification ที่กำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นนั่นเอง

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy