100 คำศัพท์น่ารู้วงการอสังหาริมทรัพย์

8,764 จำนวนผู้เข้าชม

100 คำศัพท์น่ารู้วงการอสังหาริมทรัพย์

วันนี้ แอดมิน นำคำศัพท์อสังหา มาฝากแฟนเพจ

เพราะในแต่ละวงการต่างมีคำศัพท์เฉพาะทาง ที่ใช้กันในวงการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ดังนั้นแล้วสำหรับใครคิดจะเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์นี้ ก็รู้ไว้ใช่ว่า สำหรับ 100 คำศัพท์อสังหาฯ

1. Amenities

          สิ่งอำนวยความสะดวก ในวงการอสังหาฯ มักหมายรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านค้า สถานีรถไฟฟ้า ที่ใกล้กับโครงการนั้น ๆ ด้วย

2. Agent

          ตัวแทนอสังหาฯ ที่สามารถดูแลและจัดการทั้งการซื้อ เช่า ขายอสังหาฯ

3. Agency Agreement

          สัญญาว่าจ้างนายหน้าเพื่อฝากปล่อยเช่า-ขายต่อ

4. Appraisal Price

          ราคาประเมินที่ดินหรือห้องชุดโดยกรมธนารักษ์

5. As-built Drawing

          แบบก่อสร้างตามจริง เมื่อโอนบ้านหรือคอนโดแล้ว โครงการจะส่งมอบไฟล์แบบสร้างจริงนี้ให้ลูกค้า

6. All Expenses 

          ค่าใช้จ่ายวันโอนทั้งหมด คือ ค่าส่วนกลาง ค่ากองทุน ค่าธรรมเนียมโอน ค่ามิเตอร์และเงินประกันไฟฟ้า

7. After Sales Service

          บริการหลังการขาย มีระยะเวลาตามการรับประกัน

8. Advance 

          ล่วงหน้า มักใช้กับการเช่าอสังหา ห้องชุด เช่น ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน = 1 Month Advance

9. Architecture

          ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม

10. Buyer

          ผู้ซื้ออสังหาฯ

11. Built-in

          เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นใหม่และติดตั้งให้พอดีกับพื้นที่ห้อง มีรูปแบบและดีไซน์ที่กำหนดได้เอง

12. Bare Shell

          ห้องขายเปล่าจากโครงการ ไม่มีการตกแต่งภายใน

13 Building Manager

          ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่บริหารโครงการ ดูแลทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม

14. Condominium

          อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม

15. CBD (Central Business District)

          ย่านศูนย์กลางธุรกิจ

16. Co-owner 

          เจ้าของร่วม ภายหลังโอนกรรมสิทธิ์คอนโดแล้ว เจ้าของห้องจะมีสถานะเป็นเจ้าของในอาคารชุดนั้นร่วมกัน

17. Custom Made

          เฟอร์นิเจอร์ออกแบบและสั่งผลิตมาเฉพาะ

18. Capital Gain 

          อัตราส่วนต่างของกำไรที่ได้จากการขายต่ออสังหาฯ วัดเป็น %

19. Credit Advice 

          หนังสือแจ้งยอดเงินที่โอนจากต่างประเทศเข้าบัญชี โดยผู้ซื้อต่างชาติต้องโอนเงินเข้าบัญชีของโครงการเพื่อซื้อคอนโด

20. Commission 

          ค่าตอบแทนนายหน้า โดยจ่ายให้กับนายหน้าอสังหาฯ เมื่อดำเนินการปล่อยเช่า ขายต่อได้สำเร็จลุล่วง

21. Common Area 

          พื้นที่อำนวยความสะดวกส่วนกลาง ซึ่งเจ้าของร่วมทุกคนสามารถใช้บริการร่วมกันได้ เช่น สระว่ายน้ำ

22. Common Area Fee 

          ค่าส่วนกลาง ซึ่งเจ้าของร่วมทุกคนมีหน้าที่ชำระ เพื่อใช้จ่ายค่าบริหารพื้นที่และบุคลากรในโครงการ

23. Contractor

          ผู้รับเหมา

24. Developer 

          ผู้พัฒนาหรือบริษัทประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์

25. Demand 

          ความต้องการซื้อในตลาดอสังหาฯ

26. Down Payment 

          ค่างวดรายเดือน

27. Defect

          รายการแก้ไขซ่อมแซมในห้องชุด

28. Deposit

          เงินมัดจำ มักใช้กับการเช่าอสังหา ห้องชุด เช่น ค่ามัดจำห้อง 2 เดือน = 2 Month Deposit

29. Occupancy Rate 

          อัตราการเข้าอยู่ของอสังหานั้น ๆ

30. EIA (Environmental Impact Assessment Report )

          รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโครงการต้องยื่นรายงานต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อประกอบการขออนุมัติพัฒนาโครงการ

31. Exchange Transfer 

          การโอนเงินต่างประเทศโดยการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยผู้ซื้อต่างชาติต้องโอนเงินเข้าบัญชีของโครงการเพื่อซื้อคอนโด

32. Electricity Meter and Deposit

          เงินค่ามิเตอร์และประกันไฟฟ้า

33. Floor Plan 

          แบบผังแต่ละชั้นขายของโครงการในมุมมองแนวราบ เพื่อดูภาพรวมของจำนวนห้อง ตำแหน่ง ทิศ รูปแบบห้อง

34. Freehold 

          โครงการบนที่ดินที่ไม่ติดสัญญาเช่า ผู้ซื้อสามารถถือครองกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินนั้นได้

35. Fully Fitted Unit

          ห้องชุดที่ได้รับการตกแต่งแค่บางส่วน เช่น ชุดครัว สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ

36. Fully Furnished 

          ห้องชุดที่ได้รับการตกแต่ง มีเฟอร์พร้อมอยู่

37. Floor to ceiling

          ความสูงจากพื้นถึงฝ้าในห้องชุด

38. Floor to floor

          ความสูงจากพื้นถึงพื้นบนชั้นถัดไปในห้องชุด

39. Facade 

          ลักษณะภายนอกอาคาร

40. Final Payment 

          เงินงวดสุดท้าย

41. Foreigner Quota 

          สัดส่วนผู้ซื้อชาวต่างชาติ ที่ถือครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ ต้องมีจำนวนไม่เกิน 49%

42. Fire Insurance

          ประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยอาคาร ที่นิติบุคคลต้องทำโดยเจ้าของร่วมต้องชำระค่าประกันร่วมกันทุกปี

43. High Rise 

          คอนโดอาคารสูง มีพื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือสูงกว่าประมาณ 20 ชั้นขั้นไป

44. Home Loan 

          สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยธนาคารเป็นผู้ปล่อยกู้สินเชื่อ

45. Home Automation 

          เทคโนโลยีระบบดูแลบ้านอัจฉริยะ

46. Hassle Free Investment 

          ระบบการบริหารและดูแลการลงทุนแบบครบวงจร โดยผู้พัฒนาโครงการ

47. Investment

          การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

48. Investor 

          นักลงทุน

49. Installment 

          ค่างวดรายเดือน เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าห้องชุด

50. Inspection 

          การตรวจรับมอบห้องชุด

51. Interior Design 

          การตกแต่งห้องชุด

52. Interior Designer 

          ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

53. Juristic Person Condominium

          นิติบุคคลอาคารชุดโดยบริษัทจัดการนิติบุคคลและบริหารอาคาร

54. Key Box 

          กล่องกุญแจ รับมอบหลังโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ภายในจะมีคู่มือ กุญแจ Mail Box การ์ด รีโมทแอร์ เป็นต้น

55. Key Card 

          บัตรผ่านเข้าออกโครงการหรือเข้าห้อง

56. Location 

          ทำเลที่ตั้งโครงการ

57. Low Rise 

          คอนโดอาคารเตี้ย ไม่เกิน 23 เมตรหรือประมาณ 8 ชั้น

58. Loan Interest 

          ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้าน

59. Leasehold 

          โครงการบนที่ดินที่ติดสัญญาเช่าระยะยาว ผู้ซื้อไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินนั้นได้

60. Lease Agreement 

          สัญญาเช่าระหว่างเจ้าของห้องชุดและผู้เช่าห้องชุด เพื่อตกลงเงื่อนไขการเช่าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

61. Lessee 

          ผู้เช่า

62. Lessor 

          ผู้ให้เช่า

63. Landscape Designer 

          ผู้ออกแบบสวนหรือพื้นที่ภายนอกอาคาร

64. Mock Up room 

          ห้องตัวอย่าง

65. MRR ( Minimum Retail Rate)

          อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย

66. MLR (Minimum Loan Rate)

          อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา

67. Mortgage Fee 

          ค่าจดจำนองหรือค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คำนวนจาก 1% ของวงเงินกู้สินเชื่อ

68. Main Contractor 

          ผู้รับเหมาหลักของโครงการ

69. Ownership Transfer

          การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

70. : Property Fund 

          กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

71. Property

          สินทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์

72. Project

          ชื่อเรียกชื่อของโครงการ คอนโดมิเนียม หรือหมู่บ้านนั้น

73. Promotion 

          การส่งเสริมการตลาด

74. Prime Location 

          ทำเลที่มีศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นทำเลในเมือง ติดแนวรถไฟฟ้า

75. Pre-approve 

          การยื่นขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้า เพื่อประเมินศักยภาพการกู้ของผู้จะกู้ยืม

76. Pre-sales 

          การเปิดรับจองและขายคอนโดช่วงแรกก่อนเปิดขายจริง มีราคาถูกกว่าปกติและเริ่มขายก่อนการก่อสร้างโครงการ

77. Project Progress 

          รายงานความคืบหน้าโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จัดทำส่งให้เจ้าของห้องชุด

78. Penalty 

          เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย ในกรณีผิดสัญญาระหว่างกัน

79. Power of Attorney 

          หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ใช้ในการติดต่อราชการ เช่น การโอนกรรมสิทธิ์

80. Pet-Friendly 

          นโยบายของโครงการที่อนุญาตให้เจ้าของห้องชุดเลี้ยงสัตว์ได้

81. Personal Income Tax 

          ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ชำระเมื่อขายต่อคอนโดที่สำนักงานที่ดิน

82. Quotation 

          ใบเสนอราคาห้องชุด

83. REIT (Real Estate Investment Trust) 

          กองทรัพย์สิน ที่จัดตั้งและบริหารงานโดย บลจ. มาดูแลและช่วยเหลือในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

84. Real Estate 

          อสังหาริมทรัพย์

85. Resales 

          การขายต่อ

86. Rent 

          การปล่อยเช่า ค่าเช่า

87. Rental Yield 

          อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า มักมีหน่วยวัดเป็น %

88. Sales 

          การขาย

89. Sales Office 

          สำนักงานขาย

90. Seller

          ผู้ขาย

91. Sales and Purchase Agreement 

          สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด

92. Supply 

          ความต้องการขายหรือให้เช่า หมายถึงจำนวนโครงการที่พักอาศัยที่มีรองรับในตลาด

93. Signing Contract Payment 

          ค่าทำสัญญา ชำระ ณ วันทำสัญญา

94. Specification

          รายละเอียดหรือส่วนประกอบภายในห้องชุดและอาคาร ระบุขนาดและยี่ห้อ

95. Sinking Fund 

          ค่ากองทุน ชำระแก่นิติบุคคลอาคารชุด

96. Stamp Duty 

          ค่าอากรแสตมป์ ชำระเมื่อขายต่อคอนโดที่สำนักงานที่ดิน

97. Specific Business Tax 

          ภาษีธุรกิจเฉพาะ ชำระเมื่อขายต่อคอนโดที่สำนักงานที่ดิน

98. Space Planning 

          การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย ในห้องชุดหรือในพื้นที่ส่วนกลาง

98. Tenant 

          ผู้เช่า

99. Title Deed

          โฉนด

100.Transfer Fee

          ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ชำระเมื่อเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy