เช็กให้ดี “ตราครุฑในโฉนดที่ดิน” แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร

3,745 จำนวนผู้เข้าชม

#อสังหา101
#โฉนด
เช็กให้ดีตราครุฑในโฉนดที่ดินของคุณตอนนี้สีอะไร ?
     

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตากับตราครุฑในโฉนดที่ดินกันเป็นอย่างดี แต่รู้ไหมว่าสีของตราครุฑก็ทำให้ที่ดินแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันออกไป บางสีทำการซื้อขายได้ และบางสีก็ทำการซื้อไม่ได้ ! และทุกวันนี้ก็มีมิจฉาชีพมากมายที่หากินในวงการซื้อขายบ้าน หรือที่ดิน
โดยประเทศไทยนั้นมีตราครุฑ 4 สีด้วยกัน ได้แก่


สีแดง
          ตราครุฑสีแดง (น.ส.4) เป็นโฉนดที่ดินที่ปลอดภัยที่สุด เพราะผู้ครอบครองจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100% ทั้งใช้ทำกิน และอยู่อาศัย หรือจะโอนก็สามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

สีเขียว
          ตราครุฑสีเขียว (น.ส3ก.) ไม่ใช่โฉนดที่ดิน แต่เป็นหนังสือการรับรองทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ครอบครองสามารถทำการซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถนำไปยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

สีดำ
          ตราครุฑสีดำ (น.ส3,น.ส3ข.2) ไม่ใช่โฉนดที่ดิน แต่ใช้เป็นหนังสือการรับรองทำประโยชน์ในที่ดิน และใช้เป็นหนังสือรับรองการแสดงสิทธิ์ครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการ และไม่มีรังวัดที่แน่นอน ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ถ้าจะซื้อขายก็ต้องดูให้ดี

สีน้ำเงิน
          ตราครุฑสีน้ำเงิน (สปก.) เป็นโฉนดที่ดินที่ทางราชการออกให้สำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เอาไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ ไม่สามารถซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม แต่สามารถทำสัญญาเช่าทำกินได้ถึง 99 ปี ดังนั้นหากมีผู้ใดเอาโฉนด ตราครุฑสีน้ำเงินมาขายต้องระวังให้ดี เพราะผู้ซื้อและผู้ขายอาจต้องรับโทษอาญาถึงจำคุกได้ !

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy