อสังหาฯ การตอบโจทย์ในยุค New Normal

อสังหาฯ การตอบโจทย์ในยุค New Normal
26 จำนวนผู้เข้าชม
ในยุค New Normal หลังจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (อสังหาฯ) กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การตอบโจทย์ในยุค New Normal จึงเกิดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

อสังหาฯ การตอบโจทย์ในยุค New Normal

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy