ลงทุนที่ดิน flip โอกาสทำกำไรระยะสั้น

ลงทุนที่ดิน flip โอกาสทำกำไรระยะสั้น
223 จำนวนผู้เข้าชม
การลงทุนที่ดิน flip เป็นกลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง เก็บเงิน หรือซื้อ ที่ดิน ดีโดยผู้ลงทุนจะซื้อที่ดินมาปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิม จากนั้นจึงขายต่อในราคาที่สูงขึ้น โดยหวังว่าจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย

ลงทุนที่ดิน flip โอกาสทำกำไรระยะสั้น

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy