ธุรกิจอสังหาฯ แบบไหนที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

ธุรกิจอสังหาฯ แบบไหนที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
146 จำนวนผู้เข้าชม
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2573 จะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจอสังหาฯ แบบไหนที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy