การเงินอสังหา Real Estate Feasibility & Cashflow รุ่นที่ 1

บทสัมภาษณ์ของผู้เข้าสัมมนา

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy