คุณเอกรินทร์ พ่วงรับ

1 ในวิทยากรของสถาบันสอนอสังหา ที่สอนในหลักสูตรก่อสร้าง 100 ล้าน

คุณเอกรินทร์ พ่วงรับ

  • วิศวกรโยธา
  • ผู้ตรวจสอบอาคาร
  • กรรมการบริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด 
  • กรรมการบริษัท บริษัท พีพีไมโครไพล์ จำกัด