คุณวัตร จารุวัตร จีระมานะพงศ์

1 ในวิทยากรของสถาบันสอนอสังหา ที่สอนในหลักสูตรก่อสร้าง 100 ล้าน

คุณวัตร จารุวัตร  จีระมานะพงศ์

  • ตำแหน่งกรรมการ
  • บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
  • บริษัท จีระธนา เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
  • บริษัท เจ พี ดีไซน์ จำกัด
  • บริษัท กาลิเลโอ เอสเตท จำกัด
  • บริษัท กาลิเลโอ จำกัด
  • บริษัท พีโน่ เอสเตท จำกัด
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างอันดับต้นๆของไทย ที่ได้ก่อสร้างให้แสนสิริ ออริจิ้น มูลค่าพอร์ตรับเหมาระดับพันล้าน

ผลงานของคุณจารุวัตร

ผลงานคุณวัตร2
ผลงานคุณวัตร1
ผลงานคุณวัตร3
ผลงานคุณวัตร5
ผลงานคุณวัตร5