หลักสูตร คอร์สการเงินอสังหา

Real Estate Feasibility & Cashflow

FDA เอฟด้า คอร์สอบรมอสังหา (สอนสด)

การเงินอสังหา Real Estate Feasibility & Cashflow คืออะไร

การเงินอสังหา หรือ Real Estate Finance คือ สาขาย่อยของการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และบริหารจัดการเงินทุนสำหรับโครงการการเงินอสังหา (Real Estate Finance) เป็นสาขาของการเงินที่เน้นการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการลงทุนและการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อ-ขายที่ดินและอาคาร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน เป็นต้น

Future Developer Academy หลักสูตรอสังหาฯ

FDA (เอฟด้า) สถาบันสอนอสังหาริมทรัพย์

การันตี…เรียนแล้วทำได้จริง

ค่าเรียนหลักพัน แต่ผลลัพธ์หลักล้าน

คอร์สสอนสด
หลักสูตรการเงินอสังหา

Cashflow Analysis หมายถึงการวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลา โดยการสร้างโมเดลการกระทำเงินสดเพื่อประเมินกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้ลงทุนหรือผู้บริหารโครงการสามารถปรับแผนการดำเนินงานและการเงินเพื่อให้มีผลตอบแทนที่สูงที่สุดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ Cashflow นี้สามารถใช้ในการจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งในงานสัมมนา

จองคอร์สเรียนอสังหาฯ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy

Key Speak ของการสัมมนาอสังหาหลักสูตรการเงินอสังหา

Real Estate Feasibility & Cashflow

การเงินอสังหา Real Estate Feasibility & Cashflow

  1. การระดมทุน การหาวิธีเงินทุนสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ แหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้ ได้แก่ เงินทุนส่วนตัว เงินกู้ธนาคาร ตลาดตราสารทุน และการระดมทุนแบบคราวด์ซอร์ส
  2. การวิเคราะห์การลงทุน การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ต้นทุน รายได้ ความเสี่ยง และผลตอบแทน
  3. การจัดการสินทรัพย์ การจัดการและดูแลสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการหาผู้เช่า การเก็บค่าเช่า และการบำรุงรักษา
  4. การออกแบบทางการเงิน การออกแบบโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ เป้าหมายทางการเงินของนักลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

Real Estate Feasibility & Cashflow เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงินอสังหาริมทรัพย์

  • Feasibility หรือ การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • Cashflow หรือ กระแสเงินสด เป็นการวิเคราะห์เงินสดที่ไหลเข้าและออกจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ กระแสเงินสดสุทธิเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความสามารถในการทำกำไรของโครงการ

การเงินอสังหา มีความสำคัญต่อนักลงทุน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน   ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์   ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

สัมมนาการเงินอสังหา Real Estate Feasibility & Cashflow

วิชาการเงินอสังหา ที่ทำให้คุณใช้อำนาจ “พลังทวี” ได้สูงสุด กับหลักสูตรที่ 1 ปี เปิดแค่ 1 หน  เพราะไม่ใช่วิชาทั่วๆไป  แต่เพราะเป็นวิชาที่ต้องบูรณาการทุกความรู้ความเข้าใจ ผู้ประกอบการอสังหา จำต้องมีความรู้เรื่องไฟแนนซ์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด คนทำงานหลายๆ ท่านมักมองข้ามเรื่องนี้  แต่ไฟแนนซ์เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของการเป็นผู้บริหารที่สำคัญไม่แพ้กับศาสตร์อื่นๆ

บรรยากาศการเรียน รุ่นที่ 2

คำถามที่ถูกพบบ่อย (Q&A)

อาชีพวัดกันที่ทักษะ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาคะ

ผู้ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะ เพราะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนสำเร็จ

กรณีมีคำถามจากเนื้อหาการเรียนสามารถ สอบถามได้ ตอบกลับภายใน 24 ชม.ค่ะ แต่ปกติ ไม่ถึง ชม. คุณแพรรินทร์ก็ตอบแล้ว

ผู้เรียนที่สมัครลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ ทางเราจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ พร้อมยังแถมไฟล์เอกสารต่างที่นักพัฒนาอสังหาทุกคนต้องรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งในงานสัมมนา

จองคอร์สเรียนอสังหาฯ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy