การเงินอสังหา Real Estate Feasibility & Cashflow

Key Speak ของการสัมมนาอสังหาหลักสูตรการเงินอสังหา
Real Estate Feasibility & Cashflow

สัมมนาการเงินอสังหา Real Estate Feasibility & Cashflow

     วิชาการเงินอสังหา ที่ทำให้คุณใช้อำนาจ “พลังทวี” ได้สูงสุด กับหลักสูตรที่ 1 ปี เปิดแค่ 1 หน  เพราะไม่ใช่วิชาทั่วๆไป  แต่เพราะเป็นวิชาที่ต้องบูรณาการทุกความรู้ความเข้าใจ ผู้ประกอบการอสังหา จำต้องมีความรู้เรื่องไฟแนนซ์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด คนทำงานหลายๆ ท่านมักมองข้ามเรื่องนี้  แต่ไฟแนนซ์เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของการเป็นผู้บริหารที่สำคัญไม่แพ้กับศาสตร์อื่นๆ

เปิดเผยความลับของเศรษฐีอสังหาที่ไม่เคยมีใครบอก ‼️

–  เข้าใจเทคนิคการ speed up ความมั่งคั่ง 10 เท่า
–  ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ‼️
–  เข้าใจโครงสร้างต้นทุนการเงินอสังหาและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจอสังหากว่า20รายการ
–  เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรและกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
–  วางแผนและบริหารการเงินอสังหาได้
–  ฝึกทำ Feasibility และ Cash Flow บน Workshop โครงการอสังหาของจริง โครงการบ้านจัดสรร คอนโด
–  วัดผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงการลงทุนอสังหาได้ผ่าน Financial Ratio ต่างๆ
PB, DPB, NPV, Cash flow, Discounted Cash flow, IRR, WACC, BP, D/E, ROE, ROI, PI, EBIT, EBITDA , CCR

เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ฝรั่งเรียกว่า Cashflow Business คืออยู่ได้ด้วยกระแสเงินสด  ดังนั้นคนที่คิดจะทำธุรกิจนี้ให้อยู่รอดและเติบโตในธุรกิจนี้ ต้องบริหารกระแสเงินสดให้เป็นน ต่อยอดพลังทวีให้ได้  เรียนรู้จากกูรูและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ผสมผสานวิชาการและภาคปฎิบัติ

รายละเอียดของงานสัมมนาอสังหาหลักสูตรคอร์สการเงินและภาษีอสังหา

ตารางสอนการเงินอสังหา 

DAY 1 :
เวลา 9.00-17.00 น. 
– การวิเคราะห์ต้นอสังหาอย่างไวใน 5 นาที Fast Feasibility (ลิขสิทธิ์เฉพาะที่สถาบันสอนอสังหาเอฟด้า)
– โครงสร้างต้นทุนสังหาทั้งหมด องค์ประกอบต้นทุนที่มีทั้งหมดในอสังหาทั้งแนวราบแนวสูง
–  การเข้าใจโครงการ Cash flow และศัพท์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

โดย คุณแพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ
– อจ.พิเศษ ด้านการลงทุนอสังหา ม.กรุงเทพ
– วิทยากรรับเชิญด้านการลงทุนอสังหาจากสถาบันต่างๆกว่าสิบองค์กร
– รองกรรมการผู้จัดการ นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

DAY 2 :

– การวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง
– การวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ
โดย อจ. ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ที่ปรึกษาเรื่องภาษี บริษัทอสังหามหาชน

DAY 3 :
– การยื่นกู้ Project Finance และ Feasibility Study workshop ต่างๆ
โดย คุณ ธวัชชัย ทวีถาวรสวัสดิ์
ผู้คร่ำวอดในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทั้งบริษัทรับเหมาไทย – ต่างชาติ กว่า 20 ปี และทิ้งทวนด้วยตำแหน่งผู้บริหารบริษัทอสังหาฯ เบอร์ต้นๆ ของประเทศ

การวางแผนภาษีอากรในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

(Real Estate Business Tax Planning : For Sales)

หัวข้อในการสัมมนา

1. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รู้ไม่ได้! เพราะเป็นพื้นฐานของการวางแผนภาษีอากร)
2. เทคนิคการเลือกองค์กรธุรกิจให้ถูกต้องและเหมาะสม (บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
3. ทุน 0 บาท กับประเด็นภาษี
4. ข้อพึงระวังประเด็นภาษีจากการทำสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่งานฐานรากถึงการบริหารโครงการ
5. การตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่กระทบประเด็นภาษี
6. แนวทางการแก้ปัญหาลูกค้ากู้ไม่ได้ 100% (เงินทอนลูกค้า)
7. เปิดเทคนิคการแยกสัญญาในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
8. เสียภาษีในอัตราต่ำช่วยประหยัดภาษีได้จริงหรือ?
9. รับรู้รายได้ผิดชีวิตเปลี่ยน
10.  เงินจองเงินมัดจำที่ไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้
11. ต้นทุนและรายจ่ายที่กฎหมายภาษีอากรยอมรับ
12. เลือกใช้ให้เป็นกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
13. สัญญาโอนสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ช่วยประหยัดภาษีได้อย่างไร?
14. เทคนิคการร่วมทุนในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
15. ทำอย่างไร? ให้ประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง เมื่อต้องจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน
16. กลยุทธ์ทางภาษีสำหรับการบริหารองค์กรธุรกิจที่ผู้ประกอบการมักมองข้าม!

บรรยากาศการเรียน รุ่นที่ 2

รวมรีวิวความประทับใจ